Νέες γέννες

Νέες γέννες

American Akita κουταβια στο εκτροφειο μας Akita's Land

 

Για περισσότερες φωτογραφίες δείτε στο Photo Gallery

TOP