Νέες γέννες

American Akita κουταβια στο εκτροφειο μας Akita's Land

Για περισσότερες φωτογραφίες δείτε στο Photo Gallery

TOP